Sjukhusanläggningar

Vi är specialiserade på arbeten i sjukvårdslokaler.

Läs mer

Datanät - Nätverk

Vi arbetar med alla typer av datanät.

Läs mer

Larm - säkerhet - Passerkontroll

Vi levererar skräddarsydda anläggningar för varje behov

Läs mer

Telesystem

Vi utför alla Telesystem enligt Svensk Standard

Läs mer

Konferensutrustning

Vi arbetar med AV-utrustning för presentationer

Läs mer

TV-antenn

Vi arbetar med alla typer av antennanläggningar för TV

Läs mer

Sjukhusanläggningar

Vi är specialiserade på arbeten i sjukvårdslokaler och utför kallelsesignal, ringledning, sjukvårdsplanering, överfalls- och bråklarm samt medicinsk patientövervakning.

Datanät - Nätverk

Vi är certifierade och arbetar med alla typer av datanät som fiber, koppar och trådlöst.

Larm - Säkerhet - Passerkontroll

Brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, kodlås, kortläsare, passerkontroll, bråklarm, överfallslarm, patientlarm, tekniska larmer, driftlarm.

Telesystem

Vi utför alla Telesystem enligt Svensk Standard SEK AMA EL 19 kod 64 med alla underliggande rubriker.

Konferensutrustning

Vi arbetar med AV-utrustning för presentation, information och konferensutrustningar.

TV-antenn

Vi arbetar med alla typer av antennanläggningar för TV som terrest, parabol, centralantenn och bredband.

Vårt företag är IN-Q certifierat. Med IN Q certifiering möjliggörs en ISO-certifiering som upplevs som enkel och värdefull. IN-Q certifikatet är en gruppcertifiering som omfattar ledningssystem för kvalitet, ISO 9001, eller både kvalitet och miljö, ISO 14001, och/eller arbetsmiljö, ISO 45001.
Läs mer här!

Kontakta oss