TV-antenn göteborg

Installation av antennanläggningar

Vi arbetar med olika typer av antennanläggningar. TV-program kan idag
tas emot på olika sätt. Traditionell antenn kallat terrest, via parabol, via centralantenn, via kabel-tv samt via olika bredbandslösningar. Sändningsstandarden är digital men i vissa gamla centralantenn nät distribueras även analog signal. Digital mottagning och distribution innebär en avsevärd kvalitetsförbättring. Vi är auktoriserade enl CANT.

Boxer

Boxer tas emot via terrest antenn. Terrest antenn är den ”vanliga” antennen med spröt. Sändare finns på en mängd olika ställen i Sverige. Huvudsändaren i Göteborg heter Brudaremossen och är placerad i Skatås. Sändningarna är i ständig vidareutveckling och kompletteras kontinuerligt. Inom kort kommer yttrligare förändringar att ske med sändningar i HD samt utökat kanalutbud. För att få fullt kanalutbud måste antennen bytas på många anläggningar. Svagströmsmontage AB, SMIMAB är rekommenderad installatör av Boxer.
Vi är auktoriserade enligt EUU/Cant/Antenn 2.

Canal Digital

Canal Digital tas emot via parabolantenn. Signalen kommer från en satellit placerad 36000 km ovanför jordytan i rymden. Det måste vara fri sikt från parabolen rakt söder ut i en vinkel på minst 20 grader från horisontalplanet. Inga träd etc får finnas i vägen. Svagströmsmontage AB, SMIMAB är rekommenderad installatör av Canal Digital.
Vi är auktoriserade enligt EUU/Cant/Antenn 2.

Centralantenn

Vi utför installationer i hyresfastigheter, radhus- och grupphusområden. Skillnad på kabel-TV är att i detta fall äger en antennförening kabelnätet. Mottagningsutrustning för kanaler bestående av paraboler och antenner kan antennföreningen äga, alternativt köpa signalen från en utomstående leverantör.

Kabel-TV

Vi utför installationer i kabel-TV nät i för både fram- och backriktningen. Detta för att fylla krav i ex Comhems nät.

Villor

Vi utför antenninstallationer i villor och småhus. Det kan vara vanlig antenn, parabol, bredband eller FTTH.
Vi är auktoriserade enligt EUU/Cant/Antenn 2.

Läs mer om våra tjänster

Sjukhussystem

Vi är specialiserade på arbeten i sjukvårdslokaler och utför kallelsesignal, ringledning, sjukvårdsplanering, överfalls- och bråklarm samt medicinsk patientövervakning.

Datanät-Nätverk

Svagströmsmontage AB, Smimab levererarm installerar och servar fibernät, kopparnät och trådlöst nätverk.

Larm-Säkerhet

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar och servar en mängd olika larm- och säkerhetsanläggningar.

Telesystem

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar alla Telesystem kod 64 i AMA EL 19 med alla underliggande rubriker.

Ring oss idag: 031-165810

Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen!