Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

Svagströmsmontage AB, SMIMAB arbetar systematiskt med ett ledningssystem för bland annat Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Arbetet genomsyrar hela företaget och är integrerat i den dagliga verksamheten.

Ledningssystemet är certifierat:

  • Kvalitet enligt ISO 9001:2015

  • Miljö enligt ISO 14001:2015

  • Arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018