sjukhusanläggningar göteborg

Sjukhus

Svagströmsmontage AB, SMIMAB har arbetat med larmanläggningar på sjukhus och andra vårdinrättningar, äldreboenden etc sen företaget startades 1969. Vi är mycket väl förtrogna med den miljö och de speciella hänsyn som måste tagas vid arbeten på sjukhus med tung sjukvård. Annan hänsyn måste tagas vid demensboenden, barnkliniker mm.

Kallelsesignalanläggningar

Kallas även patientsignalanläggningar. Vi arbetar med alla ledande fabrikat på marknaden och har en mycket djup kunskap om dessa system och vilka krav "vården" har med patientsäkerhet mm. På universitetssjukhusen integreras ofta kallelsesignalanläggningen med gaslarm, överfallslarm, patientradio mm.

Sjukvårdplanering, operationsplanering

Det ställs högre och större krav på sjukvårdens effektivitet med följd att ett ständigt förbättringsarbete bedrivs. Ett led i detta är bättre planering av olika aktiviteter. Vi installerar interaktiv presentationsutrustning som ger överskådlighet på plats och som direkt kan skickas till annan del av sjukhuset eller till verksamhet på annan ort.

Bråklarm-Lokalt överfallslarm

Svagströmsmontage AB, SMIMAB utför bråklarm och lokalt överfallslarm i alla inomhusmiljöer. Ofta är det sjukvårdlokaler med psykiatrisk vård men även annan typ av verksamhet där hot kan förekomma. Anläggningarna kan var trådlösa med bärbara larmsändare eller trådbundna med larmknappar. Olika typer av positioneringssystem och larmpresentation väljs efter lokalernas utformning. Gemensamt för alla typer av överfallslarmanläggningar är att mycket snabba åtgärder måste sättas in när en person aktiverat överfallslarmet. Detta ställer mycket stora krav på larmpresentation och positionsangivelse.

Läs mer om våra tjänster

Datanät-Nätverk

Svagströmsmontage AB, Smimab levererarm installerar och servar fibernät, kopparnät och trådlöst nätverk.

Larm-Säkerhet

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar och servar en mängd olika larm- och säkerhetsanläggningar.

Ljud-Bild

Vi arbetar med AV-utrustning för presentation, information och konferensutrustningar.

Telesystem

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar alla Telesystem kod 64 i AMA EL 19 med alla underliggande rubriker.

TV-antenn

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar antennanläggningar för TV-distribution.

Ring oss idag: 031-165810

Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen!