Om oss

Vår historia & affärsidé

Svagströmsmontage i Mölndal AB, SMIMAB

SMIMAB arbetar främst inom Göteborg med kranskommuner men även nationellt och internationellt med försäljning, installation och service av Telesystem.

Med Telesystem avses bl.a datanät - nätverk koppar och fiber, sjukhussignalanläggningar, säkerhet, inbrottslarm, passerkontroll, brandlarm, personlarm, överfalls- och bråklarm, ljud och bildpresentation, konferensutrustningar, TV-antenn mm.

Från identifiering av kunds behov, konstruktion, installation, idriftsättning samt utbildning och avstämning med kund, och därefter service på utförda anläggningar med nöjd kund som mål.

Vår ambition är att ha spetskompetens i varje teknik vi verkar inom. Detta uppnås genom lyhördhet för nya lösningar samt ständig erfarenhetsåterföring och vidareutbildning.

 Vår ledstjärna är nöjda kunder, nöjda medarbetare, nöjda ägare.

Vi finns i moderna lokaler med kontor och lager i centrala Göteborg och två lokalkontor med mindre lager i andra stadsdelar, har ett antal servicebilar samt viktigast av allt, cirka 25 kompetenta medarbetare.

Kontakta oss

Vårt företag är IN-Q certifierat. Med IN Q certifiering möjliggörs en ISO-certifiering som upplevs som enkel och värdefull. IN-Q certifikatet är en gruppcertifiering som omfattar ledningssystem för kvalitet, ISO 9001, eller både kvalitet och miljö, ISO 14001, och/eller arbetsmiljö, ISO 45001.
Läs mer här!

Historia

1969

Företaget startades 1969 av 2 tidigare Televerkare (Telia) men som nu arbetade på LM Ericsson (Ericsson), lokal hyrdes på Jakobsdalsgatan i Göteborg. Från dag 1 började vi arbeta på Göteborgs sjukhus och har sen dess succesivt utvecklat vår kunskap om de speciella krav som ställs och behov som finns inom sjukvårdens lokaler från intensivvård till lättare vård på ex vårdcentraler.

1987

Ulf slutade. Kent Nordin gick in som delägare tillsammans med Stellan. Då var vi 7 anställda.

1994

1994 flyttade vi till större lokaler på Gyllenkrooksgatan.

1996

Stellan gick i pension. Kent drev företaget vidare som ensam ägare. Vi var då 11 anställda. Sen 1996 drivs företaget utan de 2 grundarna, men med samma målsättning, vi skall vara ”bäst” på Telesystem i sjukvårdens lokaler.

2004

Företaget heter formellt Svagströmsmontage i Mölndal AB. När internet, hemsidor och e-mail erövrade världen antogs förkortningen Smimab (www.smimab.se). Certifiering för Miljö enligt ISO 14000 (nu ISO 14001) gjorde vi 2004.

2005

Håkan Kronander och Fredrik Andreasson gick in som delägare tillsammans med Kent. Håkan och Fredrik hade då varit anställda i mer än 10 år hos oss. Då var vi 19 anställda.

2008

2008 flyttade vi till nya lokaler på Doktor Westrings Gata. Från tidigare små, ej rationella lokaler kom vi nu till ljusa ändamålsenliga lokaler i friliggande fastighet med kontor, lager, lastbrygga, omklädningsrum och övriga personalutrymmen. Vidare certifierade vi oss för Kvalitet enligt ISO 9001. Certifiering för Arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 (nu ISO 45001) gjordes 2010 och 2015 säkerhetscertifierades vi enligt Larmklass 2.

Ring oss idag: 031-165810 

Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen!