Våra Tjänster

Vi arbetar med alla typer av telesystem och har som mål att erbjuda den pris-/prestandamässigt bästa lösningen i varje enskilt fall. Vår ledstjärna är nöjda kunder, nöjda medarbetare, nöjda ägare.

Teletekniska anläggningar, Telesystem är definierade i Svensk standard EL AMA 09 kod 64. Exempel på telesystem är:

  • Datanät, alla typer.

  • Fibernät, alla typer

  • Flerfunktionsnät - Telekommunikationsnät, alla typer

  • Larmanläggningar som Brand, Inbrott, Överfall, Patientsäkerhet, Nödsignal, Kallelsesignal

  • Säkerhetsanläggningar som Entrésignal, Passerkontroll, Kortläsare, Kodlås

  • Antennanläggningar som terrest TV, Parabol, Kabel-TV, Mobiltelefon, Trådlös Data

  • Ljud- och bildpresentation som Bildskärmar, Projektorer, Offentligt Ljud, Ljud för larm

  • Telefoni, Porttelefon, Interntelefon, Tidgivning

Läs mer om våra tjänster

Sjukhussystem

Vi är specialiserade på arbeten i sjukvårdslokaler och utför kallelsesignal, ringledning, sjukvårdsplanering, överfalls- och bråklarm samt medicinsk patientövervakning.

Datanät - Nätverk

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar fibernät, kopparnät och trådlöst nätverk.

Larm-Säkerhet

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar och servar en mängd olika larm- och säkerhetsanläggningar.

Ljud-Bild

Vi arbetar med AV-utrustning för presentation, information och konferensutrustningar.

Telesystem

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar alla Telesystem kod 64 i AMA EL 19 med alla underliggande rubriker.

TV-antenn

Svagströmsmontage AB, Smimab levererar, installerar och servar antennanläggningar för TV-distribution.

Ring oss idag: 031-165810

Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen!