Kabel-TV

Vi utför installationer i kabel-TV nät i för både fram- och backriktningen.

Detta för att fylla krav i ex Comhems nät.